Derse Yardımcı Aktiviteler

İngilizce Dil Okulu olarak sınıf dışında da birçok öğrenmenin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı ders dışı aktivitelere çok önem veriyoruz. Bu aktivitelerin öğrencilerin dili kullanmaları yönünde teşvik edici olduğuna inanıyoruz. Tüm öğrenciler, konuşma kulübü, sinema kulübü gibi belirli kulüpler tarafından düzenlenmiş aktivitelere katılmaları konusunda teşvik edilirler. Bunlara ek olarak, münazaralar, kelime yarışmaları, kompozisyon yarışmaları ve tartışma oturumları da düzenlenir.

Öğrenciler aynı zamanda derste öğrendikleri konuları sağlamlaştırabilmek için ders dışında çalışmalar yapmaya da yönlendirilirler. İngilizce Dil Okulu öğrencilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma materyalleri; seviyelerine uygun web sitesi adresleri ve sözlük, dergi gibi referans materyaller temin eder.