Müdürün Mesajı

ELS, programıyla öğrencilerini lisans çalışmalarına hazırlamak üzere hizmet sunmaktadır. İngilizce Dil Okulundan mezun olan öğrenciler sadece İngilizceyi öğrenmekle kalmayıp kendi öğreniminden sorumlu, kişisel ve akademik amaçlar için bilgi teknolojisini kullanabilen bireyler olarak kendilerini geliştirme şansı bulurlar. 

İngilizce Dil Okulu “yapılandırıcı” ve “ilerlemeci” yaklaşımların birleşimi bir müfredat ve öğrenci odaklı bir eğitim felsefesini benimsemiştir çünkü İngilizce Dil Okulu için öğrenciler çok önemlidir. ELS verdiği eğitimle öğrencilerin birey olarak gelişimlerine de katkıda bulunur; planlar ve hedefler doğrultusunda arzu edilen sonuca ulaşmayı hedefler. Ayrıca hayat boyu öğrenme ve gelişimi destekler, eleştirel düşünmeye teşvik eder, sadece sonucu değil, eğitim sürecinde öğrencilerin kaydettikleri ilerlemeyi de göz önünde bulundurur ve öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme şekilleri ve bireysel farklılıklarına önem verir. 

ELS öğrencilerin üniversiteyle tanıştığı ilk birim olarak üniversitenin vizyonunu ve ilkelerini en doğru şekilde yansıtmakla kalmayıp, dil öğreniminin gerektirdiği bazı farklı öğretme prensip ve süreçleri de içinde barındırmaktadır. Bu farklılıkların başında grup çalışmalarının, aktivitelerin, iletişimin ön planda olduğu interaktif eğitim-öğretim gelir. Bir diğer önemli farklılık da okutmanların “koçluk“ yaparak öğrenciyle birebir çalıştığı ve bağımsız çalışmalar konusunda yönlendirdiği bir sistemin öğrencinin gelişimine daha çok katkıda bulunacağı inancımızdır.

Müfredatın önemli bir bölümünü de toplumsal duyarlılık projeleri ve ders dışı aktiviteler oluşturur. Bu çalışmalar bir yandan öğrencilerin topluma duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkıda bulunurken, diğer bir yandan da öğrencilere dili kullanma; aynı zamanda da dil öğrenimini bir zevke dönüştürme imkanı sağlayan kulüpler, yarışmalar ve aktiviteler sunar. İngilizce Dil Okulu’ndaki çalışmalarınızda ve daha ileride fakültenizde başarılar dileriz.

Yeşim Eraslan
İngilizce Dil Okulu Müdürü