Program İçeriği

MÜFREDAT BİLEŞENLERİ

 

1.    PROGRAMLARIMIZDAKİ EĞİTİM MATERYALLERİ

 

 

OLUŞTURMA   PROGRAMLARI

TEKRAR   PROGRAMLARI

Başlangıç

Unlock   1 Okuma & Yazma,

Unlock   1 Dinleme & Konuşma

 

Temel

Unlock   2 Okuma & Yazma,

Unlock   1 Dinleme & Konuşma

 

Alt-Orta  

Unlock   3 Okuma & Yazma,

Unlock   3 Dinleme & Konuşma

(first   half)

Reading Explorer 2,

Lecture Ready 1,

Grammar Explorer2

Orta

Unlock   3 Okuma & Yazma,

Unlock   3 Dinleme & Konuşma

(second   half)

Reading Explorer 3,

Lecture Ready 2,

Grammar In Context 3

Üst-Orta

Unlock   4 Okuma & Yazma,

Unlock   4 Dinleme & Konuşma

Reading Explorer 4,

Lecture Ready 3,

Grammar Explorer 3

 

Bu kitaplara ek olarak, öğrencilerin daha ileri düzeyde çalışmalarına ve öğrendiklerini tekrarlamalarına olanak tanıyan çeşitli ek materyaller de temin edilir. Çevrimiçi kitaplar ve Macmillan English Campus (MEC) gibi çevrimiçi platformlar da öğrencilere ekstra faaliyetler yapma olanağı tanır.

 

 2.    ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME PORTFÖYÜ

 Öğrenme Portföyü; 

 • Bireyin hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir yol haritası,
 • Yansıtıcı bir öğrenme analizi,
 • Gelişimi teşvik ve takdir eden bir bileşendir.

 

Öğrenme Portföyü uygulamasının gerekçeleri;

 • Eğitim yaklaşımımız ilerlemecidir, dil öğreniminde ilerlemeye değer veririz,
 • Yalnızca sınavlara değil aynı zamanda öğrencinin öğrenme sürecine ve ders boyunca kat ettiği ilerlemeye de önem veririz,
 • Öğrencilere performanslarını kendilerine, öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına gösterme şansı yaratmak isteriz,
 • Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerini isteriz; bu öğrenmenin sahiplenilmesini sağlar.

 

Öğrenme Portföyünün amacı;

 Öğrenicinin özerkliğini ve bağımsız öğrenmeyi teşvik eder,

 • Kişinin kendi öğrenmesine dair sorumluluk kazanmasını sağlar,
 • Eleştirel ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirir,
 • Öğrencilere tematik okuma ve dinleme görevleri sunar.

 

Öğrenme Portföyünün temel kavramları; 

 • Dokümantasyon,
 • Öz değerlendirme,
 • Akıl hocalığı.

 

Öğrenme Portföyünün bileşenleri; 

 • Konuşma için ön öz değerlendirme cetveli,
 • Yazma için ön öz değerlendirme cetveli,
 • Konuşma ve yazma çıktıları için öz değerlendirme cetvelleri,
 • Konuşma ve yazma genel ilerleme için nihai öz değerlendirme cetveli.

 

Öğrenme Portföyü için kullanılan öğrenme teknikleri:

GÖREV TABALI ÖĞRENME

Görev tabanlı Öğrenme, öğrencilerin dili kullanarak anlamlı görevleri yerine getirmeleridir. Verilen görev öğrencinin belirli bir sonuca ulaşmak için dili kullandıkları faaliyetlerden oluşur. Ders kitabındaki her ünitenin konuşma ve yazma çıktıları ya da derlenmiş materyaller bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

•           Görev Tabanlı Öğrenmenin gerekçeleri:

Görev Tabanlı Öğrenme öğrencilerin gündelik hayatta karşılaşacakları özgün durumları sınıfta pratik etmelerine yardımcı olur. Görev tabanlı öğrenme öğrencilerin anlam üstüne yoğunlaşmalarını ve dilbilgisi öğrenimini anlamlı bir şekilde kullanmalarını sağlar. Görev Tabanlı Öğrenmede sözlüksel ve gramatik formlar soyutlandırılmış bir bağlamda öğretilmez. Görev Tabanlı Öğrenme dilin akıcılaşmasını kolaylaştırır ve öğrencinin özgüvenini arttırır.

           Görev Tabanlı Öğrenmenin Temel Unsurları:

 •     İletişimsel Dil Yaklaşımı – Görevler, başarılı dil öğreniminin gerçek iletişim yoluyla gerçekleştiği fikri üstüne yapılandırılır.
 •     Öğrenci Merkezli Yaklaşım – Öğrenciler pasif alıcılar olmak yerine görevleri yerine getirmek yoluyla öğrenirler.
 •     Entegre Beceriler – Dersin içeriği 4 becerinin bileşimi etrafında yapılandırılır.

  

3.    KAPSAMLI OKUMA – DERECELENDİRİLMİŞ OKUYUCULAR

Kapsamlı okumanın amacı;

 • Öğrencilerin ikinci bir dilde okumaktan zevk almalarına yardımcı olmak,
 • İkinci dil ediniminden sonra öğrencileri okuma faaliyetini sürdürmeye teşvik eder,
 • Öğrencilerin metin okumayı yalnızca dil çalışmalarının bir parçası olarak değil, aynı zamanda edebi bir tecrübe olarak görmelerini sağlayarak, keyfili bir faaliyete dönüştürür,
 • Öğrencilerin dil yetkinliğini geliştirir,
 • Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmelerini sağlar,
 • Dil yapılarına dair farkındalığı arttırır,
 • Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine yardım eder,
 • Olumlu bir tutum geliştirmek için özgüven ve motivasyon yaratır,
 • Okuma becerisini geliştirir. 

 

Kapsamlı okumada öğretmenin rolü;

 • Öğrencileri programın hedefleri doğrultusunda yönlendirmek,
 • Beklenti yaratmak,
 • Metodolojiyi açıklamak,
 • Öğrencileri programdan maksimum fayda sağlamaları doğrultusunda yönlendirmek,
 • Öğrenciler için bir okuyucu olarak rol modeli olmak,     
 • Sınıf okuma topluluğunun aktif bir üyesi olmak,
 • Bir okuyucu olmayı ve iyi bir okuyucu olmanın faydalarını sergilemek.

 

Kapsamlı okumanın özellikleri;

Öğrencilere okumak istedikleri metni seçme şansı tanıyarak, yabancı dil kültürüne kendi tercihleri çerçevesinde girmelerini sağlama,

 • Öğrencilerin okuduklarında ne amaçla okuduklarını anlamlarını yardım etme,
 • Genel anlam için okuma,
 • Kendi faydası için okuma,
 • Rekabetsiz, yargısız bir sınıf ortamı yaratma,
 • Öğrencileri sözlük kullanımından bağımsızlaştırma,
 • Bağlamdan anlam çıkartmaya teşvik etme,
 • Öğrencilerin dil seviyelerinin biraz altında kitaplar seçerek, onlara rahat bir okuma alanı sağlama. 

 

4.    PROJE TABANLI ÖĞRENME (ORTA VE ÜST-ORTA SEVİYE ÖĞRENCİLER İÇİN) 

Proje Tabalı Öğrenme (PTÖ) geleneksel sınıf düzeni içinde bir konunun anlatılmasındansa, aktif araştırma ve katılımla öğrenme fikrine odaklanmaktadır. PTÖ’de öğrenciler bir soruyu araştırmaya ve cevaplamak ya da bir soruna çözüm üretmek için geniş bir zaman içinde çalışmak yoluyla bilgi kazanır ve becerilerini geliştirirler. Projenin değerlendirilmesi akran ve öz-değerlendirme yoluyla gerçekleşir ve yalnızca nihaî ürün değil, bütün süreç değerlendirilir. Yani değerlendirme bir projenin sonunda yapılmaz, projenin akışı içine yayılır ve öğrenciler de bu sürecin bir parçasıdır.

 • Proje Tabanlı Öğrenmenin Gerekçeleri:

Proje Tabanlı Öğrenme doğrudan öğretimden faydalanamayan öğrenciler için bir alternatif sunar. PTÖ öğrenme için gerçek dünya durumları sunarak, öğrencileri daha aktif, katılımcı ve kendini yönlendiren hale getirir. PTÖ ile öğrenen öğrenciler öğrendiklerini yeni durumlara aktarmak konusunda daha başarılı olurlar. PTÖ proje çalışması için bilgi ve kaynak taramayı gerektirdiğinden, öğrencilerin teknolojiyi kullanmalarını da sağlar. Öğrencilere ifade ve seçenek özgürlüğü tanıyarak onların problem çözme işbirliği becerilerini de geliştirir. PTÖ aynı zamanda öğrencilere edindikleri bilgileri, öğrendiklerini sergileme ve bundan gurur duyma olanağı da tanır.

 Proje Tabanlı Öğrenmenin Temel Unsurları:

 • Beceri geliştirme – Proje ders boyunca ele alınan becerilere odaklanır.
 • Anlamlı bir Problem ve Soru – Proje, uygun zorluk derecesinde, çözülecek anlamlı bir sorun ya da cevaplanacak provakatif bir soru ekseninde yapılandırılır.
 • Yapılandırılmış İşbirliği – Öğrenciler hem bireysel hem de takımın bir parçası olarak projeye katkıda bulunurken takım çalışmasını ve birbirlerine karşı sorumluluk taşımayı öğrenirler.
 • Sürekli Sorgulama – Öğrenciler kapsamlı bir araştırma ve hazırlık sürecine dahil olurlar.
 • Özgünlük – Projenin gerçek dünyada geçerliliği vardır ve öğrencilerin ilişkilendirebileceği bağlam ve görevleri kapsar. Öğrencilerin kişisel kaygıları, ilgileri ve meraklarına hitap der.
 • Öğrencinin Kendini İfadesi & Seçimi – Öğrenciler kendi öğrenmelerinin kontrolünü alır, bazı kararlar verir ve ne yaratacaklarını seçerler. Öğretmenleri tarafından kendilerine sunulan liste içinden seçim yapabilirler.
 • Yansıma – Öğrenciler ve öğretmenler öğrenme, proje çalışmasının niteliği ve etkililiği, zayıf noktaları ve bunların nasıl geliştirilebileceği üstüne düşünürler.
 • Rehberlik – Öğrenciler süreç boyunca çalışmalarını geliştirmek için geribildirimde bulunur, alır ve kullanır. Öğrencilerin zamanı ve görevi doğru bir şekilde yönetmeleri için özenli, biçimlendirici bir yapıya ihtiyaçları vardır.
 • Proje boyunca değerlendirme – Projenin sonunda geleneksel bir test yoktur; değerlendirme proje boyunca sürer ve bu sayede öğrenciler proje boyunca yönlendirilirler.
 • Kamu Ürünü – Öğrenciler projelerini sınıf dışında sergileyerek ya da sunarak kamusal hale getirirler.

 

5.         SINIF DIŞI ÇALIŞMALAR

Öğrenciler sınıf dışında çevrimiçi alıştırma kitabından ve Macmillan English Campus (MEC) uygulamasından bir dizi faaliyeti tamamlamakla yükümlü olacaklarından, sınıf dışı çalışmalar da değerlendirmeye dahil edilecektir.

 •             Sınıf Dışı Çalışmaların Gerekçeleri:

Farklı öğrenme stillerine göre, öğrencilere farklı tür materyaller ve faaliyetler verilecek ve bud a onların kendi öğrenme stratejilerini keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Öğrenciler kendilerine öğretilen becerileri sınıf dışında da uygular ve bu da gerçek öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.

 

MÜFREDAT SİSTEMİNİN MANTIKSAL GEREKÇELERİ:

Müfredatımız iki temel ilke etrafında yapılandırılmıştır: oluşturma ve tekrar etme. Bu nedenle, öğrenme çıktılarının sıralandırması basitten karmaşığa doğru, sarmal bir yaklaşımla yapılmıştır. Bu, bazı çıktıların aynı seviyede program boyunca ve değişik seviyelerde tekrar edildikleri ve her seferinde üzerlerine yeni bilgiler eklendiği anlamına gelmektedir. Müfredatın oluşturulmasında ise iki farklı yaklaşım benimsenmiştir. İlki “tematik yaklaşım” ve ikincisi ise “beceri odaklı öğretim yaklaşımı”dır.

Tematik müfredat ile;

•           fikirler arasında daha sıkı bağlantılar kurmak

•           öğretilmesi amaçlanan yapıları ve yeni kelimeleri anlamlı bir bağlam içinde görmek ve kullanmak

•           yeni kelimelerin aynı temalar içerisinde sık tekrarı amaçlanmaktadır.

Beceri odaklı müfredat ile;

•           dilin bir bütünlük içerisinde öğretimi

•           aktivitelerin anlamlı iletişimi sağlayacak şekilde hazırlanması ve kullanılması

•           içeriğin tüm dil becerilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.