Yeterlilik Sınavı(EPE)

TED Üniversitesi’ne kaydolan her öğrenci öncelikle İngilizce Dil Okulu tarafından verilen İngilizce Düzey Belirleme Sınavını alır. Bu sınavdan belli bir barajın üzerinde not alan öğrenciler TED Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’na (EPE) girmeye hak kazanırlar. TEDU EPE’ye girmeyen ya da geçme notunu alamayan öğrencilerin Hazırlık Okulu İngilizce Programı’na kayıt yaptırmaları ve burada yerleştirildikleri programa bağlı olarak İngilizce eğitimi almaları zorunludur. İngilizce Hazırlık Okulu’nda kur sistemi uygulanmaktadır ve beş düzeyde İngilizce programı sunulmaktadır: Temel (Beginner), Başlangıç (Elementary), Orta Alt (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate) ve Üst (Upper). Tüm kurlar en az 7 hafta sürer. Kur sistemi uygulandığı için bir kurda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilerimiz o kuru tekrar ederler. TED Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda (EPE) taban başarı notu olan 65’i alan öğrenciler, Hazırlık Okulu’ndaki eğitimden muaf tutulurlar. EPE'ye sadece Üst kur (Upper) öğrencileri girebilirler.
TEDÜ-EPE bir akademik yıl içerisinde (Eylül, Ocak and Mayıs) olmak üzere üç kez düzenlenir.