Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler, 

İngilizce Dil okulumuzda, başarılı, genç, yeniliklere açık, ve sürekli kendini geliştiren ekibimizle sizlere en iyi İngilizce eğitimini vermek için buradayız. Bu eğitim size şunları kazandıracak: 

  1. İngilizce yazılan her bilgiye ulaşabileceksiniz! Okuduğunuzu anlayıp, yazıp, akıcı bir şekilde konuşabileceksiniz. Bu size hem Türkçe hem de İngilizce dilinde iki dünyaya erişim sağlayacaktır. Şu anda çoğu akademik çalışmanın İngilizce yayınladığını düşünürsek, İngilizceyi ileri düzeyde yazabilmek, okuyabilmek, anlayabilmek ve konuşabilmek size her anlamda fayda sağlayacaktır. 
  2. TEDÜ’deki lisans eğitiminizde, ve hatta sonraki muhtemel lisansüstü eğitiminizde İngilizceyi kullanma düzeyiniz gelişecek ve daha üst düzeylere çıkacaktır. 
  3. TEDÜ’den mezun olduktan sonra İngilizce düzeyiniz iş hayatınızda size birçok kapılar açacak ve rekabetin gittikçe yoğunlaştığı küresel ortamda büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

 

Bu bahsettiğimiz sonuca ulaşabilmek için, İngilizce Dil Okulu’nda sizler için hazırlanan programların özelliklerini şöyle özetleyebiliriz: 

  • Sizin önce kısa dönemde gereksinmeleriniz göz önüne alınarak, TEDÜ’deki lisans programlarınıza geçişinizi kolaylaştırmak amacıyla yoğun ve hızlı bir hazırlık programımız, değişik seviyelere göre hazırlandı. 
  • Kitaplar, yöntemler, bilgi teknolojileri sürekli incelenerek, değerlendirilerek, gerektiğinde güncellenerek, en iyi müfredat hazırlandı. 
  • Sizlerin bireysel öğrenme yöntemlerinize, farklılıklarınıza, ve günümüz konularına uygun bir program yapıldı. 
  • Sadece dilbilgisi ve kelime değil, İngilizceyi “bütünselliği içinde” öğrenebilmeniz için yaratıcı düşünme, ve yaklaşımları uygulandı. 
  • TEDÜ’de 4 yıl boyunca derslerle, çalışma gruplarıyla, bireysel İngilizce desteği sağlanacaktır. Mezun olurken iş başvurusu yaparken, lisansüstü programlara başvururken gereksinim duyacağınız her konuda (özgeçmiş yazmak, mülakata hazırlanmak gibi) İngilizce destek merkezlerimiz hazır olacaktır. 
  • Günümüzde İngilizce dil öğretimi kitaplarla sınırlı kalmaktan çıkıp artık toplumla birlikte yapacağımız projelerle de daha güçlü, ilginç, ve gerçek olacağı için, İngilizce Dil Okulumuzda sosyal projelerimiz de vardır. Sizlere İngilizceyi en iyi düzeyde öğretirken sizlerin aynı zamanda “küresel vatandaş” olmanız, hem kendi çevrenizi hem de dünyayı tanımanız için İngilizce müfredatımızdaki konuları mümkün olduğunca geniş tuttuk.

 

Biz İngilizce Dil okulu ailesi olarak sizlere başarıyla mezun olana kadar destek olacağız, ve mükemmel İngilizcesi olan Bir TEDÜ mezunu olarak herbirinizle gurur duyacağız.  

Dr. Nuray Lük Grove