Öğrenci Temsilciliği

İngilizce Dil Okulu’ndaki tüm öğrenciler okulumuz için çok önemlidir. Okulumuzun esas amacı öğrencilere yüksek kalitede eğitim sağlamak ve öğrencilerin programdan bütün yönleriyle faydalanabildiklerinden emin olmaktır. Bu amaçla, İngilizce Dil Okulu ‘öğrenci temsilciliği’ sisteminden faydalanmaktadır. Öğrenciler her kurda kendi kurundaki öğrencileri temsil etmek için birer temsilci seçerler. Her sınıfın bir temsilcisi vardır. Ayrıca her kurun (başlangıç, temel, alt orta, orta ve üst düzey) birer ana temsilcisi vardır ve bu beş temsilci öğrenci heyetini oluştururlar. Bu konsey her sınıfın öğrenci temsilcileriyle düzenli toplantılar ayarlar ve problemleri, ihtiyaçları ve talepleri İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısına sözlü ve yazılı olarak rapor ederler. Bu beş temsilciden biri başkan olarak seçilir. Müdür Yardımcısı ile görüşmeleri bu öğrenci yapar.