Program İçeriği

MÜFREDAT BİLEŞENLERİ

 

1.    PROGRAMLARIMIZDAKİ EĞİTİM MATERYALLERİ

 Bu konuda bilgilendirme ilerleyen zamanlarda yapılacaktır

 2.   ÖĞRENME PORTFÖYÜ

 Öğrenme Portföyü; 

 • Bireyin hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir yol haritası,
 • Yansıtıcı bir öğrenme analizi,
 • Gelişimi teşvik ve takdir eden bir bileşendir.

 

Öğrenme Portföyü uygulamasının gerekçeleri;

 • Eğitim yaklaşımımız ilerlemecidir, dil öğreniminde ilerlemeye değer veririz,
 • Yalnızca sınavlara değil aynı zamanda öğrencinin öğrenme sürecine ve ders boyunca kat ettiği ilerlemeye de önem veririz,
 • Öğrencilere performanslarını kendilerine, öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına gösterme şansı yaratmak isteriz,
 • Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerini isteriz; bu öğrenmenin sahiplenilmesini sağlar.

 

Öğrenme Portföyünün amacı;

 Öğrenicinin özerkliğini ve bağımsız öğrenmeyi teşvik eder,

 • Kişinin kendi öğrenmesine dair sorumluluk kazanmasını sağlar,
 • Eleştirel ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirir,
 • Öğrencilere tematik okuma ve dinleme görevleri sunar.

 

Öğrenme Portföyünün temel kavramları; 

 • Dokümantasyon,
 • Öz değerlendirme,
 • Akıl hocalığı.

 

Öğrenme Portföyünün bileşenleri; 

 • Konuşma için ön öz değerlendirme cetveli,
 • Yazma için ön öz değerlendirme cetveli,
 • Konuşma ve yazma çıktıları için öz değerlendirme cetvelleri,
 • Konuşma ve yazma genel ilerleme için nihai öz değerlendirme cetveli.

 

3.         SINIF DIŞI ÇALIŞMALAR

Öğrenciler, MyELT adı verilen platformda haftalık ödevlerini yaparlar ve ona göre puanlandırılırlar.

 

MÜFREDAT SİSTEMİNİN MANTIKSAL GEREKÇELERİ:

Müfredatımız iki temel ilke etrafında yapılandırılmıştır: oluşturma ve tekrar etme. Bu nedenle, öğrenme çıktılarının sıralandırması basitten karmaşığa doğru, sarmal bir yaklaşımla yapılmıştır. Bu, bazı çıktıların aynı seviyede program boyunca ve değişik seviyelerde tekrar edildikleri ve her seferinde üzerlerine yeni bilgiler eklendiği anlamına gelmektedir. Müfredatın oluşturulmasında ise iki farklı yaklaşım benimsenmiştir. İlki “tematik yaklaşım” ve ikincisi ise “beceri odaklı öğretim yaklaşımı”dır.

Tematik müfredat ile;

•           fikirler arasında daha sıkı bağlantılar kurmak

•           öğretilmesi amaçlanan yapıları ve yeni kelimeleri anlamlı bir bağlam içinde görmek ve kullanmak

•           yeni kelimelerin aynı temalar içerisinde sık tekrarı amaçlanmaktadır.

Beceri odaklı müfredat ile;

•           dilin bir bütünlük içerisinde öğretimi

•           aktivitelerin anlamlı iletişimi sağlayacak şekilde hazırlanması ve kullanılması

•           içeriğin tüm dil becerilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.