Program Yapısı ve Çıktıları

PROGRAMIN YAPISI

 

    1.    İNGİLİZCE DİL OKULU DİL PROGRAMI

İngilizce Dil Okulu öğrenci motivasyonunu arttıran ve gerekli tüm becerileri edinmelerini sağlayan modüler bir sistem uygulamaktadır. Program 3 modül/seviyeden oluşur: Başlangıç, Orta ve İleri. Başlangıç seviyesini 65, orta seviyeyi 70 ile bitiren öğrenciler ileri seviyeye geçmeye hak kazanırlar. İleri seviyede, 100 üstünden 75 alan öğrenciler lisans eğitimlerine başlayabilir. 60-74 puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlilik sınavına girebilir ve başarılı olurlarsa, lisans eğitimlerine başlayabilirler. Program modüler olduğundan bir modülü başarıyla tamamlayamayan öğrenci "Plus" adı verilen programa devam etmek zorundadır. Başlangıç seviyesi ile başlayan bir öğrencinin yaz okuluna da katılması gerekmektedir. Bu, öğrenciye fakültesine 1 yıl içinde geçebilme şansı tanır. İlk yılın sonunda lisans eğitimlerine geçemeyen öğrenciler, seviyelerine göre okulumuza bir dönem ya da bir yıl daha devam edebilir.

                                                                             KUR TANIMLARI

TEMEL DERSLER:

1. KUR 1: ENG 021 BAŞLANGIÇ ( 14 hafta x 24 saat = 336 saat)

Bu kurda öğrencilere kapsamlı dil bilgisi verilir, temel dilbiglisi yapılarını, sık kullanılan kelimeleri öğrenirler, 300-500 kelimelik kısa ve basit metinleri okuyup, genel mesajını anlayabilir ve belirli bilgileri tespit edebilirler. 3-5 dakikalık dakikalık kısa metinleri dinleyip bildikleri kelimeleri tanımaları ve ana fikri anlamaları, 150-200 kelimelik kısa basit metinler üretmekte özgüven kazanmaları beklenir.  Aynı zamanda iletişim kurabilmeleri ve kısa sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleri, basit sorular sorup yanıtlayabilmeleri, gündelik konularda bilgi paylaşabilmeleri ve kısa tartışmalara katılabilmeleri beklenir.

2. KUR 2: ENG 041 ORTA (14 hafta x 20 saat = 280 saat)

Bu kurda öğrencilere kapsamlı dil bilgisi verilir, temel dilbiglisi yapılarını, sık kullanılan kelimeleri öğrenirler, 600-800 kelimelik kısa ve basit metinleri okuyup, genel mesajını anlayabilir ve belirli bilgileri tespit edebilirler. 6-8 dakikalık dakikalık kısa metinleri dinleyip bildikleri kelimeleri tanımaları ve ana fikri anlamaları, 250-350 kelimelik kısa basit metinler üretmekte özgüven kazanmaları beklenir. Aynı zamanda iletişim kurabilmeleri ve kısa sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleri, basit sorular sorup yanıtlayabilmeleri, gündelik konularda bilgi paylaşabilmeleri ve kısa tartışmalara katılabilmeleri beklenir.

3. KUR 3: ENG 051 İLERİ (14 hafta x 20 saat = 280 saat)

Bu kurda öğrencilere kapsamlı dil bilgisi verilir, temel dilbiglisi yapılarını, sık kullanılan kelimeleri öğrenirler, 800-1000 kelimelik kısa ve basit metinleri okuyup, genel mesajını anlayabilir ve belirli bilgileri tespit edebilirler. 8-15 dakikalık dakikalık kısa metinleri dinleyip bildikleri kelimeleri tanımaları ve ana fikri anlamaları, 350-500 kelimelik kısa basit metinler üretmekte özgüven kazanmaları beklenir. Aynı zamanda iletişim kurabilmeleri ve kısa sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleri, basit sorular sorup yanıtlayabilmeleri, gündelik konularda bilgi paylaşabilmeleri ve kısa tartışmalara katılabilmeleri beklenir.

PLUS PROGRAMI:

BAŞLANGIÇ PLUS 022 (14 hafta x 20 saat = 280 saat)

ORTA PLUS 042 (14 hafta x 20 saat saat = 280 saat)

İLERİ PLUS 052 (14 hafta x 20 saat = 280 saat)

Plus programları öğrencilerin zayıf noktalarını göz önünde bulundurarak dil becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Bu öğrencilere dilbiglisi ve beceri stratejilerinin en baştan verilmeyeceği varsayılır. Bu dilbilgisi konularını kullanarak ve beceri stratejilerini tekrar ederek dil kullanımı pratiği yaparlar.

 

TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu’ndaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  • dinledikleri dersleri, metinleri ve konuşmaları anlayarak ana fikirleri ve detayları birbirinden ayıracak şekilde notlar tutabilecek,
  • dinledikleri ders, metin ve konuşmalardan tuttukları notları kullanarak özet yazabilecek,
  • dinledikleri dersleri, metinleri, ve konuşmaları değerlendirip soru sorabilecek veya sorulan sorulara cevap verebilecek,
  • okuduğu metinlerdeki önemli fikirleri anlayarak onların özetini çıkarabilecek,
  • okuduğu ve dinlediği metinlerdeki fikirleri eleştirel düşünerek değerlendirip kendi kelimelerini kullanarak özetleyebilecek ve sentezleyebilecek,
  • Farklı okuma ve dinleme metinlerinin fikirlerini kendi kelimelerini kullanarak sentezleyebilecek,
  • kendi fikirlerini ve yorumlarını yazılı ve sözlü bir şekilde çeşitli dilbilgisi yapıları ve geniş bir kelime dağarcığı kullanarak ifade edebilecek,
  • akademik içerikli ve sosyal iletişim amaçlı konuşmalar yapabilecektir.