Yeterlilik Sınavı(EPE)

TED Üniversitesi’ne kaydolan her öğrenci ve yıl tekrarı yapan eski  öğrenciler akademik yıl başında English Proficiency Exam (EPE) adındaki sınava girerler. Bu sınavda belli bir puanın üstünde olan öğrenciler bölümlerine devam etme hakkı kazanır. Altında kalan öğrenciler ise puanlarına uygun olarak seviyelerine yerleştirilirler. TEDU EPE’ye girmeyen ya da geçme notunu alamayan öğrencilerin Hazırlık Okulu İngilizce Programı’na kayıt yaptırmaları ve burada yerleştirildikleri programa bağlı olarak İngilizce eğitimi almaları zorunludur. İngilizce Hazırlık Okulu’nda kur sistemi uygulanmaktadır ve üç düzeyde İngilizce programı sunulmaktadır: Başlangıç (Elementary), Orta (Intermediate) ve Üst (Upper). Tüm kurlar 14 hafta sürer. Kur sistemi uygulandığı için bir kurda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilerimiz "Plus" adı verilen programa devam ederler. TED Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda (EPE) taban başarı notu olan 75 puanı alan öğrenciler, Hazırlık Okulu’ndaki eğitimden muaf tutulurlar. 

TEDÜ-EPE bir akademik yıl içerisinde (Eylül, Ocak and Mayıs) olmak üzere üç kez düzenlenir.