Ana içeriğe atla

Program İçeriği

İÇERİK

Programda ders kitapları, videolar, filmler, konuşmalar, kurgu ve kurgu olmayan yazılar, görüşmeler ve diyaloglar gibi farklı türde içerikler bulunmaktadır.

a. Ders Kitapları

İDO belirli kazanımlar ve görev çeşitliliği ile doğru orantılı olarak farklı yayınevlerinden çeşitli kitaplar kullanmaktadır. Kitaplara önceden Program Geliştirme Ekibi tarafında karar verilmekte ve her akademik yılın başında öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrencilerin programı takip edebilmek için kitapları temin etmeleri gerekmektedir. Programdaki her seviyedeki öğrencilerin aynı kitabı kullanacağı konusunda bir standart bulunmaktadır. Dersler ve öğretim aktiviteleri buna göre tasarlanmaktadır.

Gerekçe:

2019-2020 akademik yılında öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için bütün dil becerilerini kapsayan ders kitapları kullanılmıştır. Aynı zamanda daha etkili bir öğrenme ekosistemi oluşturmak için GSE’ye göre kitaplar seçilmektedir. Ancak program bir kitap üzerine oluşturulmamaktadır. Program hedefler çerçevesinde tasarlanmaktadır ve kitaplar bu hedeflere ulaşmak için sadece bir araçtır. 

b. Kurum tarafından hazırlanan materyaller

İDO programı tamamen belirli bir kitaba dayalı değildir. Programın içeriği programın kazanımlarına dayalıdır. Aynı zamanda, öğretmenler ders kitaplarını takip ederek, müfredat içeriğindeki etkinlik çeşitliliğini sağlamaya çalışır. Bu yüzden önceden seçilmiş kitaplar harici, Materyal Geliştirme birimi tarafında hazırlanan materyaller de bulunmaktadır. Bu materyaller, ders kitabında olmayan ya da üzerinde çok durulmayan öğrencilerin pratik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Gerekçe: 

Bir programın bütün gereksinimleri için mükemmel bir kitap bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Öğrencileri ve eğitmenleri desteklemek için TEDÜ Materyal Geliştirme Birimi ile kendi materyallerini dizayn etmek durumundadır. Farklı bir biriminin olması İDO’nun kendi ekosistemine uygun materyal dizaynında daha standart bir yaklaşıma sahip olmasını sağlar. Bu birim aynı zamanda kendi bireysel sınıflarına aktivite ve materyal geliştirmek isteyen eğitmenler için eğitim de sağlamaktadır.

ÖĞRENME DENEYİMLERİ

İngilizce öğretimindeki mevcut gelişmelerle birlikte TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu, öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımının önemini kabul etmektedir. Sınıf içi öğretim ve sınıf dışı etkinlikler buna göre düzenlenir. 21. yüzyıl öğrenenlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için özenle hazırlanmış olan içerik, sınıf içi iletişim becerilerine odaklanarak uygulanmaktadır. İletişimsel öğretim yaklaşımına bağlı olarak öğrenme deneyimleri çeşitliliği, özgünlüğü ve pratikliği amaçlar. Bunu başarmak için, farklı teknolojik yöntemler ve eğitisel teknoloji desteği vardır. Öğrencilere etkileşimli dersler, grup çalışması, ev ödevleri, sunumlar, bireysel ve tüm sınıf etkinliklerinin yanı sıra öğretmen çalışma saatleri, randevulu Öğrenim Merkezi ziyaretleri ve iyileştirici atölye çalışmaları yoluyla alıcı ve üretken beceriler edinme fırsatları sunulur. Bilim, işletme ve sanat alanındaki gelişmelere ayak uydurmak için teknoloji eğitime entegre edilmiştir. İDO teknoloji dostu bir ortam sunar. Sınıf içinde ve dışında sıklıkla kullanılan ve geliştirilen çevrimiçi araçlar, oyunlar, kaynaklar ve simülasyonlar vardır.

a. Öğrencilerin İlerlemesi

Her akademik yılda, tüm İDO öğrencilerinin İngilizce seviyelerini belirlemeleri için bir düzey belirleme sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına bağlı olarak, öğrenciler İDO'da hazırlık eğitiminden muaf olabilirler veya İngilizce yeterlilik seviyelerine göre bir sınıfa yerleştirilebilirler. İDO'da başlangıç seviyesi D Seviyesi, en üst seviye A Seviyesi, orta seviyeler C ve B Seviyeleri olmak üzere dört seviye vardır. Kendi seviyelerine yerleştirildiğinde, öğrencilerin kazanımları elde etmek ve bir sonraki seviyeye geçmek için yaklaşık 16 haftası vardır. Bu dönemi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, bir sonraki yarıyılda yeni seviyesine devam eder. Seviyenin şartlarını yerine getiremeyenler aynı seviyede devam eder. Ancak, Bahar dönemi eğitimi, öğrencilere, öğrenim sürecinin başlangıcına götürmek yerine ulaşılmayan öğrenme hedeflerini sağlayarak eğitimlerini sürdürme fırsatı verir. Bu, öğrencilere Güz Dönemi'nde başarısız olsalar bile, yılsonunda Yeterlik Sınavına girebilme ve başarılı olma şansı verir. Dil öğrenmenin devam eden bir süreç olduğu felsefesiyle, öğrenciler mümkün olduğunca desteklenir ve gereklilikleri karşıladıkları sürece hazırlık yıllarını akademik bir yılda bitirme şansı verilir. Seviyelerini geçmek için öğrencilerin bir dönemde süreç odaklı değerlendirme ögelerinden en az 60 puan almaları gerekir. Öğrencilerin yıl boyunca gelişimlerini gösteren akış şemasını sayfanın en üstünde görebilirsiniz.

Bütün öğrencilere bir akademik yıl boyunca başlangıç seviyelerine bakılmaksızın öğrenme hedeflerini edinme şansı verilir. Bu nedenle gereksinimleri karşıladıkları müddetçe Bahar Dönemi sonundaki çıkış sınavını almak için hazır halde olurlar. Bir öğrenci Bahar Dönemi’nde bir sonraki seviyeye geçecek kadar puan toplayamazsa o öğrenci Güz Dönemi’ndeki bir alt seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrencilerle aynı seviyeye konur. Hedefler Güz Dönemi’nde D seviyesini geçemeyen öğrenciler hariç her iki grubun ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde düzenlenir. Bu öğrencilere kendilerine uygun bir program verilir. A seviyesinin gereksinimlerini başarıyla tamamlayan ancak Yeterlik Sınavı’nı geçemeyen öğrencilere kendilerine özgü bir program verilir ve seviyenin gereksinimlerini tekrar tamamlamaları gerekmez. Ancak derslere katılma konusunda sorumlu olacaklardır.

Haftalık ders saatleri seviyeden seviyeye değişir. Başlangıç seviyesinde, yani D, ele alınacak kazanımlar diğer seviyelere göre daha yüksek bir yeterlilik gerektirir, bu nedenle D seviyesi öğrencilerinin daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Seviyeler için haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir:

  • D Seviyesi: Haftalık 24 Ders Saati
  • C Seviyesi: Haftalık 22 Ders Saati
  • B Seviyesi: Haftalık 20 Ders Saati
  • A Seviyesi: Haftalık 20 Ders Saati