Ana içeriğe atla

Ölçme ve Değerlendirme

DEĞERLENDİRME

İngilizce Dil Eğitim Programı çerçevesinde, öğrencilerimiz ara sınavlar, projeler, sunumlar ve dönem sonu sınavıyla modüler sistem içerisinde değerlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi, öğrencilerimizle her modül başında öğretim elemanlarımız tarafından paylaşılmaktadır. Ayrıca, öğrenci el kitapçığımızda da detaylı bilgi bulunmaktadır.