Ana içeriğe atla

Ölçme ve Değerlendirme

DEĞERLENDİRME

TEDU İDO, öğretim ile değerlendirme arasında paralel bir yapı sağlar. Bu nedenle, derslerde ele alınan hedefler değerlendirme ögeleriyle test edilir. Tüm beceriler, süreç ve sonuç odaklı yaklaşımı kullanılarak değerlendirilir ve hedefler ve talimatlarla uyumlu hale getirilir. Süreç odaklı değerlendirme, ödevler, kısa sınavlar, vize ve dönem boyunca yapılan final sınavı ile yapılır ve tüm öğrencilerin genel değerlendirmelerinin bir parçası olarak bir yeterlik sınavını geçmeleri gerekir. İlki akademik yılın başında, ikincisi Güz dönemi soununda, üçüncüsü Bahar dönemi sonunda ve sonuncusu yaz döneminde gerçekleştirilen dört Yeterlik Sınavı yapılır. Ancak, sınava girebilmek için öğrencilerin devamsızlık nedeniyle başarısız olmaması ve dönem boyunca en az yüzde 60 oranında başarılı olmaları gerekir. Hangi seviyedeki öğrencilerin hangi İngilizce Yeterlik Sınavı'na girebileceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıdaki "Yeterlik Sınavı" başlığında bulabilirsiniz. İDO değerlendirme sisteminin tüm ögeleri aşağıda verilmiştir:

a. Başarı Sınavı 1:

Başarı sınavı her dönemin 9. haftasında yapılır. Sınav altı bölümden oluşmaktadır; dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Sınavın her kısmı, belirli bir seviyeden sorumlu olan test birimi üyesi tarafından hazırlanır. Örnek sınavlar ayrıntılı olarak analiz edilir. Bir geri bildirim döngüsü vardır. Sınav tamamlandığında, test birimi üyesi sınavı basılmaya ve dağıtılmaya hazır hale getirir. İDO eğitmenlerine sınavı gerçekleştirmek, başlatmak ve işaretlemek için kılavuzlar ve standardizasyon toplantıları / oturumları düzenlenir. Notlandırma ve gözetmenlik işlemleri, önceden belirlenmiş ve idare tarafından ilan edilen prosedürler izlenerek tamamlanır.

b. Başarı Sınavı 2:

Başarı Sınavı 2 her dönemin sonunda yapılır. Sınav altı bölümden oluşmaktadır; dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Sınavın her kısmı, belirli bir seviyeden sorumlu olan test birimi üyesi tarafından hazırlanır. Örnek sınavlar ayrıntılı olarak analiz edilir. Bir geri bildirim döngüsü vardır. Sınav tamamlandığında, test birimi üyesi sınavı basılmaya ve dağıtılmaya hazır hale getirir. İDO eğitmenlerine sınavı gerçekleştirmek, başlatmak ve işaretlemek için kılavuzlar ve standardizasyon toplantıları / oturumları düzenlenir. Notlandırma ve gözetmenlik işlemleri, önceden belirlenmiş ve idare tarafından ilan edilen prosedürler izlenerek tamamlanır.

c. Kısa Sınavlar:

Süreç odaklı değerlendirmenin bir parçası olarak 6’dan 10’a kadar olan kısa sınavlar dönem boyunca anlık sınav olarak yapılır. Okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme veya okuma gibi belirli bir beceriye odaklanabilirler. Ayrıca bu becerilerin bir entegrasyonunu da içerebilirler. Her sınav belirli bir seviyeden sorumlu olan test birimi üyesi tarafından hazırlanır. Örnek sınavlar ayrıntılı olarak analiz edilir. Sağlanan bir geri bildirim döngüsü vardır. Sınav tamamlandığında, test birimi üyesi sınavı basılmaya ve dağıtılmaya hazır hale getirir. İDO eğitmenlerine sınavı gerçekleştirmek, başlatmak ve işaretlemek için kılavuzlar ve standardizasyon toplantıları / oturumları düzenlenir. Notlandırma ve gözetmenlik işleri, önceden belirlenmiş ve idare tarafından ilan edilen prosedürler izlenerek tamamlanır.

d. Ödevler:

Ödevler süreç odaklı bir değerlendirme şekli olarak sunulur ve öğrencilerin ilerlemelerini takip etmeyi amaçlar. Ödevler öğrencilere dönem boyunca verilir. Materyaller, ekip liderlerinden ve sınav birimi üyelerinden sürekli geri bildirim ile Materyal Geliştirme birimi tarafından hazırlanır. Ödevler amaçlara uygun olarak hazırlanır. Belirli bir ödevin niteliğine göre, sınıfta uygulanabilir veya ödev olarak verilebilir. Bir veya iki becerinin bütünleşmesini içerebilirler. Ödevler, öğrencilere ilerlemelerinin farkında olmalarına yardımcı olmak, eğitmene her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak için veri sağlamak, test ünitesine görev çeşitliliği sağlama ve vurgulanması gereken hedeflere odaklanma fırsatı vermek gibi birkaç amaca hizmet eder. İDO eğitmenlerine ödevleri uygulamak, yönlendirmek ve notlandırmak için kılavuzlar ve standardizasyon toplantıları / oturumları sağlanmaktadır. Rehberlik ve notlandırma görevleri, önceden belirlenmiş ve idare tarafından ilan edilen prosedürler izlenerek tamamlanır.

e. Yeterlik Sınavı:

Bir İDO öğrencisinin bölüm derslerine devam edebilmek için gerekli koşulları ile sınavı geçmesi zorunludur. Bir öğrencinin dönem içi performansı ve Yeterlik Sınavı başarısı, genel notuna dahil edilir. Sınıf içi performansın % 30'u ve Yeterlik Sınavı sonuçlarının% 70'i hesaplanır ve bir öğrencinin hazırlık yılını geçmesi için sonuç 65'e eşit olmalıdır. Bu sonuç İngiliz Dili Öğretimi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için 75 olmalıdır. Yeterlik Sınavı her bir beceriye odaklanır ve farklı görevler içerir. Yeterlik Sınav Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Örnek sınavlar ayrıntılı olarak analiz edilir. Sağlanan bir geri bildirim döngüsü vardır. Sınav uygulanmaya hazır hale geldiğinde, Yeterlik Sınav Komitesi üyesi sınava basılmaya ve dağıtılmaya hazır hale gelir. İDO eğitmenlerine sınavı gerçekleştirmek, başlatmak ve notlandırmak için kılavuzlar ve standardizasyon toplantıları / oturumları düzenlenir. Notlandırma ve gözetmenlik işlemleri, önceden belirlenmiş ve idare tarafından ilan edilen prosedürler izlenerek tamamlanır.

Akademik yıl boyunca dört Yeterlik Sınavı vardır. İlki Güz döneminin başında Yerleştirme sınavından sonra yapılır ve sadece A Seviye öğrencileri sınava girebilir. İkinci sınav güz döneminin sonundadır. Diğer seviyeler çıkış seviyesindeki tüm hedeflere ulaşamayacağından dolayı sınava yalnızca devamsızlık nedeniyle başarısız olmayan veya en az 60 puan toplayabilen A seviyesinde kayıtlı öğrenciler girebilir. Üçüncü sınav bahar döneminin sonundadır. Dönem boyunca en az 60 puan alan ve devamsızlık nedeniyle başarısız olamayan bütün İDO öğrencileri bu sınava girebilir. Son Yeterlik Sınavı 4 haftalık bir yaz kursundan sonra verilir. Bahar Dönemi'ni (60) başarıyla tamamlayan ve Haziran Yeterlik Sınavını geçemeyen tüm öğrenciler herhangi bir önkoşul olmadan sınava girebilirler.

Gerekçe:

İDO mezunları arasında standart bir yeterlik seviyesi belirlemek için ve bir öğrencinin İngilizce yeterlik seviyesini ölçmek için sonuç odaklı değerlendirmenin bir parçası ve bir çıkış sınavı olarak bir yeterlilik sınavı yapılır. Bu sınavın sonuçları bir öğrencinin eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede lisans seviyesinde çalışmalara devam edebilme becerisini ve de dönem boyunca sergilediği performansı gösterir.