Ana içeriğe atla

Program Yapısı ve Çıktıları

AMAÇLAR, HEDEFLER, KAZANIMLAR

İDO’nun kazanımları ‘Global Scale of English’ (GSE) kazanımları doğrultusunda ayarlanmıştır. GSE öğrencilerin gelişimlerini doğru bir şekilde ölçen ilk küresel İngilizce Dil ölçeğidir. Ölçekte 10’la 90 arasında bir öğrencinin konuşma, dinleme, okuma, yazma, dilbilgisi ve kelime alanlarında hangi seviyede ne edinebileceğini içeren ifadeler bulunmaktadır(Pearson, 2019). Akademik, yetişkin, profesyonel ve çocuklar için olmak üzere ölçeğin dört farklı versiyonu bulunmaktadır. Yetişkin ve akademik öğrenciler için geliştirilen öğrenme kazanımları kendine has İDO öğrenci profilinin ihtiyaçlarına yönelik olarak derlenmiştir. GSE bütün paydaşlar için net bir yol haritası sağladığından İDO eğitim programının tasarlanmasında kullanılmıştır. Öğrenciler kendi gelişimlerini ölçeğe dayanarak hazırlanan öz kontrol listesi ile takip edebilirler. Öğretmenlere neyi nasıl öğretecekleri ve hangi kazanım için ne kadar zaman ayıracakları hakkında açık bir kılavuz verilmektedir. Benzer şekilde sınav merkezi çalışanları da neyi nasıl test edecekleri hakkında özel bir kılavuza sahiplerdir. Böylece GSE, eğitim programının her bir içeriğini paydaşlar için düzenlemeye yardımcıdır. İDO programındaki her bir seviye için başlangıç seviyesinde 10’dan başlayarak çıkış seviyesinde 70’e kadar GSE öğrenme kazanımları değişmektedir. 

Gerekçe:

İDO, İngilizce eğitim veren TED Üniversitesi’nde gelecekte bölümdeki derslerine öğrencilerini daha iyi hazırlamak için onların seviyelerini geliştirmeye odaklandığından her zaman programı üzerine çalışmak ve öğrencilerin ve bölümlerin ihtiyaçlarına yönelik değişimler yapmak istemektedir. İDO öğretmenleri, fakülte çalışanları, mezunları ve öğrencilerinden aldığı geri dönütler neticesinde özellikle bölüm derslerinde daha çok ihtiyaç duyulan üretime dayalı becerilerdeki eksiklikler ve ihtiyaçları tanımlamıştır. GSE ekosistemi yeni İDO müfredatına temel olması için seçilen yegâne platformdur. Bu karar GSE’nin sağlayabilecekleri konusundaki dikkatli incelemelerden sonra alınmıştır. CEFR dil becerisini A1(temel alt)’den C2(tam yeterli) olmak üzere altı tane geniş bant ile tanımlarken GSE standartlaştırılmış granüler 10 ila 90 arasındaki bir ölçek kullanmaktadır. Bu sebeple öğrenciler adım adım gelişimlerini görebilir ve motivasyonlarını sürdürebilirler. 

Bu granüler yaklaşım ‘hedef kazanımları’ kalıpları kullanılarak adım adım ilerlemelerini doğru bir şekilde göstererek öğrencileri motive etmek amaçlı tasarlanmıştır. Hem öğrenciler hem eğitimciler öğrencilerin hangi seviyede olduklarını, ilerleme kaydedip kaydetmediklerini, ne oranda ilerledikleri ve bunun yanında bir sonraki aşamada ne öğrenmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olmalılardır. Bu sorulara cevap bulmak için öğrenciler ve öğretmenler bütünsel bir İngilizce öğrenme ekosisteminin bir parçası olarak aşağıdakilere sahip olmalılar.

  • Belirli bir seviyede olmanın ne anlama geldiğinin açık ve net bir tanımı
  • Seviye tanımlarına uygun İngilizce öğretim ve öğrenim materyalleri
  • Okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört beceride bir öğrencinin yeterliliğinin profilini çizmek için dizayn edilmiş değerlendirme aracı

GSE’nin granüler yapısı nedeniyle İDO öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik dersler ve materyaller dizayn etmek ve öğrencileri yerleştirmenin yanında dilbilgisi hedefleri ve her bir beceri için seviyelerin nerede ayrılması gerektiğini saptayabilecektir.