Ana içeriğe atla

Dil Öğretim Anlayışımız

MİSYONUMUZ

İngilizce Dil Okulu’nun misyonu;

 • Yüksek kalite dil eğitimi vermek,
 • Öğrencileri lisans çalışmaları için gerekli İngilizce dil becerileriyle donatmak,
 • Öğrencilerin dile dair farkındalıklarını ve bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin bağımsız ve özerk öğreniciler olmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencileri bilişim teknolojilerini kullanmaya teşvik etmek,

olarak tanımlanmıştır.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

İngilizce Dil Okulu’nun eğitimsel ilkeleri;

 • Öğrenmeyi anlamlı kılmak,
 • Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak,
 • Yol gösterici ve kolaylaştırıcı eğitmenler olmak,
 • Farklı öğrenme stillerini kullanmak,
 • Bağımsız öğrenmeyi vurgulamak,
 • Motivasyonu yüksek tutmak,
 • Sürekli geri bildirimde bulunmak,
 • Yüksek düşünme becerilerini teşvik etmek,

olarak tanımlanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMINA YAKLAŞIMIMIZ

Eğitim programını tasarlarken, 3 eğitimsel değere dayalı eğitim felsefemizi temel alıyoruz: yeniden yapılandırma, ilerlemeci, yapılandırıcı eğitim.

1.Yeniden yapılandırıcı yaklaşımla;

 • verilen eğitimle bireylerin ve toplumun gelişimine katkıda bulunulması,
 • yalnızca dilbilgisi değil, dil becerilerinin gelişiminin de desteklenmesi,
 • yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey çıktılara önem verilmesi,
 • öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası sorunlar üzerine düşünmeye teşvik edilmesi,
 • sınıfta demokrasi ortamı yaratılmasının vurgulanması istenmektedir.

2. İlerlemeci yaklaşımla;

 • yalnızca sonucun değil, eğitim süresince kaydedilen ilerlemenin,
 • öğrencilerin uygulayarak öğrendikleri öğrenci odaklı bir yaklaşımın desteklenmesinin,
 • öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine şekil vermeleri, sorun çözme yöntemiyle sonuçlar çıkarmaları ve eleştirel düşünebilmek için derse aktif olarak katılmalarının önemi vurgulanmak istenmektedir.

3. Yapılandırıcı yaklaşımla;

 • öğrencilerin kendi deneyimlerinin öğrenme sürecini şekillendirdiği,
 • öğrenmenin ilgili durumlarda gerçekleşen aktif bir süreç olduğu,
 • içeriğe uygun, birbirleriyle uyumlu, anlamlı ve amaca yönelik aktivitelerin kullanılması,
 • öğrencilerin bir arada çalışmalarını teşvik ederek işbirliği öğesinin geliştirilmesi,
 • çok yönlü bakış açısının teşvik edilmesi vurgulanmak istenmektedir.

DERS PROGRAMI ÇERÇEVEMİZ

Eğitim programımız iki temel ilke etrafında yapılandırılmıştır: oluşturma ve tekrar etme. Bu nedenle, öğrenme çıktılarının sıralandırması basitten karmaşığa doğru, sarmal bir yaklaşımla yapılmıştır. Bu, bazı çıktıların aynı seviyede program boyunca ve değişik seviyelerde tekrar edildikleri ve her seferinde üzerlerine yeni bilgiler eklendiği anlamına gelmektedir.

Eğitim programının tasarımında ise iki farklı yaklaşım benimsenmiştir. İlki “tematik yaklaşım” ve ikincisi ise “beceri odaklı öğretim yaklaşımı”dır.

1- Tematik yaklaşım ile;

 • fikirler arasında daha sıkı bağlantılar kurmak,
 • öğretilmesi amaçlanan yapıları ve yeni kelimeleri anlamlı bir bağlam içinde görmek ve kullanmak,
 • yeni kelimelerin aynı temalar içerisinde sık tekrarı amaçlanmaktadır.

2- Beceri Odaklı Öğretim yaklaşımı ile;

 • dilin bir bütünlük içerisinde öğretimi,
 • aktivitelerin anlamlı iletişimi sağlayacak şekilde hazırlanması ve kullanılması,
 • içeriğin tüm dil becerilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.