Ana içeriğe atla

Temel Bilimler Birimi’nde Verilen Dersler

ENG 101 - Akademik İngilizce Becerileri

Bu dersin amacı, öğrencilerin entellektüel, akademik ve dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Temel dersler programında yer alan bu ders, öğrencilere ileri düzey akademik ve edebi metinleri okuma ve yazma konusunda gerekli becerileri edindirmeyi amaçlar. Ders kapsamında seçilen metinler, öğrencilerin anlama, sorgulama, tartışma yürütebilme, argüman belirleme ve üretebilme, kelime dağarcıklarını arttırma, metin yapılarını inceleme, fikirlerini organize edebilme ve özgün metinler üretebilme becerilerine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler belirtilen bu beceriler üzerine çalışmalar yürütüp beceri eğitimi almalarının yanı sıra, akademik hayatta ihtiyaç duyacakları konuşma becerilerine temel hazırlayacak kısa sunumlar üzerinde de çalışacaktır. 

ENG 102 - Akademik Yazma

Bu dersin amacı, öğrencilerin entellektüel, akademik ve dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. ENG 101 dersinin devamı niteliğinde olan ve temel dersler programında yer alan bu dersin içeriği, öğrencileri eleştirel ve analitik düşünmeye teşvik eder. Seçilen metin ve filmlerin içerikleri, öğrencilerin üretecekleri yazılı metinlerde geliştirecekleri fikilrler üzerine düşünmelerini sağlar. Bunun yanı sıra, öğrenciler, edinmiş oldukları yazma ve araştırma becerilerini tazeleyip, bu becerilerini bir üst mertebeye taşıyacaktır. Yüklü bir çalışma gerektiren bu ders, aynı zamanda öğrencilerin keyifle takip edecekleri ve onlara hem akademik yaşamları, hem de mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacakları yansıtıcı düşünce becerilerini kazandıracaktır.

ENG 111 - Akademik Amaçlar İçin İleri İngilizce

Bu derste öğrenciler kısa hikayeler, dergiler, gazeteler ve akademik makaleler gibi otantik okuma parçalarının analizi; paragrafları, makaleleri veya düşünce yazılarını düzenleme; bilgi transferi yoluyla yüksek düzeyde eleştirel düşünme becerilerini geliştirme; problemleri çözme, çıkarımlarda bulunma; tanımlama, betimleme ve anlatı paragraflarını karşılaştırma becerilerini geliştireceklerdir.

ENG 112 - İleri Yazma

Bu ders öğrencilerin farklı türlerde makalelerin üretilmesi (örneğin, karşılaştırma ve kontrast, sınıflandırma, süreç analizi, neden-sonuç ve argüman); kütüphane/internet araştırması gibi temel araştırma becerileri ve alıntı yapma, ifadenin anlamını koruyarak yeniden ifade edilmesi ve referans verme gibi temel araştırma raporu yazma becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. 

ENG 204 - İngilizce Mesleki İletişim Becerileri

Bu ders, öğrencilerin farklı sosyal olanlardaki konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin temel hedefi, öğrencilerin konuşma konusundaki özgüvenlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, onların beraberlerinde getirmiş oldukları iletişim becerilerini ilerletmektir. Bu amaçlar doğrultusunda, konuşma analizleri, etkili konuşma bileşenleri, etkili sunum stratejileri, iyi bir konuşmacı ve iyi bir dinleyici olma üzerine çalışmalar yürütülecek ve öğrenciler sınıf içi yapacakları sunumlar yoluyla değerlendirileceklerdir.